PL   EN

SJG
pict

Jarosław Grabias

Jarosław Grabias

Adwokat

Specjalizacja:

Prawo cywilne, prawo nieruchomości, prawo spółdzielcze, prawo własności intelektualnej, prawo administracyjne, prawo sektora naukowego

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa od 2013 r.), a także dziennikarstwa i komunikacji społecznej w Instytucie Dziennikarstwa na dawnym Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego (mgr dziennikarstwa i komunikacji społecznej od 2011 r.).

Od 2017 roku, po zakończeniu trzyletniej aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie i pozytywnym złożeniu egzaminu zawodowego, wykonuje zawód adwokata w ramach własnej kancelarii adwokackiej.

Języki obce: angielski

Doświadczenie zawodowe:

Adwokat Jarosław Grabias specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa nieruchomości, prawa administracyjnego, a także w procesie sądowym.

Swoje doświadczenie zdobywał przy obsłudze takich podmiotów, jak Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, a także przy obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, spółek kapitałowych, przedsiębiorców oraz osób fizycznych.

Znaczącą część jego działalności zawodowej stanowi obsługa prawna Polonii zagranicznej, m.in. kanadyjskiej, brytyjskiej, francuskiej, szwedzkiej i niemieckiej.

Od szeregu lat zajmuje się obsługą podmiotów z polskiego sektora naukowego, obejmującą m.in. realizację projektów prowadzonych w ramach tzw. „grantów”, tworzenie i obsługę konsorcjów naukowych, proces uzyskiwania lub udzielania licencji na wykorzystywanie wynalazków naukowych, uzyskiwanie patentów oraz ich komercjalizację.

Posiada również praktykę w bieżącej obsłudze spółdzielni mieszkaniowych, w tym w zakresie sporządzania dokumentów spółdzielni oraz wsparcia walnych zgromadzeń członków.

W swojej dotychczasowej praktyce wielokrotnie pomagał również w sprawach z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego, a także przy zakładaniu spółek prawa handlowego.

Doświadczenie Jarosława Grabiasa obejmuje:

  • obsługę prawną i bieżące doradztwo w zakresie funkcjonowania jednostek sektora naukowego;
  • załatwianie spraw związanych z nieruchomościami i regulowaniem ich stanu prawnego, w tym sprawy lokalowe, dotyczące tytułu prawnego do nieruchomości, związane z przekształceniami użytkowania wieczystego we własność itd.;
  • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego i prasowego;
  • bieżące doradztwo prawne z zakresu funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowych oraz przygotowywanie dokumentów regulujących działanie spółdzielni;
  • doradztwo prawne oraz przygotowywanie umów spółek kapitałowych i osobowych;
  • bieżącą reprezentację klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, organami administracji państwowej oraz w negocjacjach pozaprocesowych;
  • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z nieruchomościami, prawem mieszkaniowym, prawem rodzinnym oraz spadkowym;
  • doradztwo dla przedsiębiorców, w tym z sektora rynku motoryzacyjnego.

Zespół

Jarosław Grabias
adwokat
Emilia Witkowska-Grabias
adwokat, legislator
Justyna Ziomkowska
radca prawny
Marcin Ziomkowski
prawnik, doradca transakcyjny
Magdalena Grzybowska-Rogala
radca prawny
Aleksandra Witkowska
aplikantka adwokacka
Zamknij