PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny

Zespół kancelarii świadczy kompleksowe usługi związane z inwestycjami w nieruchomości, ich obrotem oraz zarządzaniem i regulowaniem stanu prawnego. Przeprowadzamy audyty nieruchomości pod kątem ich potencjału inwestycyjnego lub przydatności do realizacji konkretnych zamierzeń inwestycyjnych. Obsługujemy działalność deweloperską, prowadząc również prawne due diligence nieruchomości. 

Świadczymy pomoc prawną w zakresie transakcji na rynku nieruchomości na wszystkich etapach. Opracowujemy założenia transakcji, uczestniczymy w negocjacjach, sporządzamy projekty umów oraz innych niezbędnych dokumentów. Opracowujemy oraz opiniujemy umowy najmu, dzierżawy czy ustanowienia służebności.

Doradzamy oraz prowadzimy zastępstwo procesowe w zakresie ustanawiania ograniczonych praw rzeczowych. Obsługujemy podmioty dotknięte konsekwencjami wadliwych orzeczeń dekretowych (w szczególności tzw. "dekret Bieruta"), a także inwestorów planujących lub realizujących inwestycje na terenach objętych dekretem.

Obsługujemy postępowania reprywatyzacyjne i wywłaszczeniowe, świadczymy zastępstwo prawne w postępowaniach sądowych dotyczących nieruchomości. Doradzamy w zakresie umów zawieranych w procesach inwestycyjnych, oferujemy zastępstwo prawne w procesach dotyczących inwestycji budowlanych. 

Świadczymy kompleksowe usługi prawne zarówno na rzecz inwestorów, jak i wykonawców, począwszy od momentu nabycia nieruchomości, aż do zakończenia procesu inwestycyjnego. Opracowujemy lub opiniujemy projekty umów o roboty budowlane, także oparte na warunkach kontraktowych FIDIC. Sporządzamy między innymi umowy o generalne wykonawstwo, umowy o podwykonawstwo czy umowy z architektem.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij