PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo polskiego sektora nauki

Świadczymy kompleksową obsługę na rzecz instytucji naukowych ze szczególnym uwzględnieniem instytutów badawczych oraz instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk, obejmującą między innymi realizację projektów prowadzonych w ramach tzw. „grantów”, tworzenie i obsługę konsorcjów naukowych, proces uzyskiwania lub udzielania licencji na wykorzystywanie wynalazków naukowych, uzyskiwanie patentów oraz ich komercjalizację. Nasi Klienci uzyskują również wsparcie w zakresie spraw pracowniczych, praw własności intelektualnej oraz stosunków zobowiązaniowych.

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu uczelni wyższych, w tym uczelni służb państwowych. Opracowujemy akty założycielskie oraz inne wewnętrzne regulacje na kanwie ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. ustawa 2.0. Przygotowujemy i opiniujemy projekty umów, sporządzamy opinie prawne oraz świadczymy usługę bieżącego doradztwa prawnego dla organów uczelni. 

Wdrażamy oraz analizujemy system ochrony danych osobowych funkcjonujący w instytucjach naukowych pod kątem spełnienia wymagań przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie ochrony danych („RODO”). Identyfikujemy ryzyko i potencjalne zagrożenia związane z procesem przetwarzania danych osobowych oraz opracowujemy rekomendacje celem wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń. Ponadto, przygotowujemy lub dostosowujemy dokumentację związaną z przetwarzaniem danych osobowych, tj. politykę bezpieczeństwa, instrukcje zarządzania systemem informatycznym, procedury i polityki wewnętrzne.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij