PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo rynku kapitałowego

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz spółek publicznych, emitentów oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Posiadamy doświadczenie przy przeprowadzaniu subskrypcji prywatnej, otwartej lub zamkniętej papierów wartościowych, wprowadzaniu lub dopuszczaniu instrumentów finansowych do obrotu zorganizowanego, w tym w zakresie sporządzania publicznych dokumentów informacyjnych.

Doradzamy w zakresie wypełniania przez spółki publiczne i ich akcjonariuszy obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych oraz funkcjonowania instrumentów finansowych emitentów w obrocie zorganizowanym. 

Sporządzamy opinie prawne oraz ekspertyzy, doradzamy spółkom publicznym w procesach transakcyjnych oraz w procedurze związanej z obniżeniem kapitału zakładowego. Posiadamy także doświadczenie w opracowywaniu programu skupu akcji własnych czy obsłudze prawnej dłużnych papierów wartościowych.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu interesów naszych Klientów przed Komisją Nadzoru Finansowego, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych oraz Giełdą Papierów Wartościowych.

Obsługujemy procesy przekształcania, łączenia, podziału oraz likwidacji spółek. Świadczymy kompleksowe doradztwo podczas transakcji fuzji i przejęć (Mergers & Acquisitions) oraz przy emisji obligacji. Prowadzimy procesy due diligence przy badaniu przedmiotu transakcji.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij