PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Postępowania sądowe i administracyjne

Świadczymy kompleksową pomoc prawną związaną z postępowaniami sądowymi oraz administracyjnymi. Doradzamy oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych, podczas negocjacji, mediacji, w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych w szczególności z zakresu prawa cywilnego, w tym także postępowań gospodarczych. Analizujemy roszczenia pod kątem możliwości ich dochodzenia na drodze sądowej, sporządzamy opinie prawne zawierające rekomendacje w zakresie możliwych do podjęcia kroków prawnych. 

Reprezentujemy Klientów przed sądami powszechnymi oraz administracyjnymi we wszystkich instancjach, przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed organami administracji publicznej, w tym przed Komisją Nadzoru Finansowego, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz właściwymi konserwatorami ochrony zabytków i podlegającymi im urzędami.

Na potrzeby naszych Klientów oferujemy także usługi doradztwa oraz obrony w procesach karnych.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij