PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe

Zespół kancelarii posiada doświadczenie w prowadzeniu bieżącej obsługi spółdzielni mieszkaniowych. Opracowujemy projekty statutów, regulaminów, uchwał organów spółdzielni oraz kompleksowo doradzamy w zakresie zarządzania nieruchomościami, spraw członkowskich, a także prowadzenia przez spółdzielnie działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków zobowiązaniowych.

Zapewniamy także bieżące doradztwo na rzecz wspólnot mieszkaniowych. Przygotowujemy i opiniujemy projekty uchwał, opracowujemy dokumentację na zebrania wspólnot mieszkaniowych oraz uczestniczymy w ich przebiegu. 

Wspieramy naszych klientów w negocjacjach oraz postępowaniach sądowych, pełniąc funkcję pełnomocnika procesowego we wszystkich instancjach.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij