PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo spółek i prawo pracy

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu prawa handlowego. Przeprowadzamy audyty prawne spółek, obsługujemy procesy tworzenia i rejestracji spółek oraz innych osób prawnych. Przygotowujemy dokumenty korporacyjne, w szczególności opracowujemy projekty aktów założycielskich oraz uchwał dla organów spółki. Posiadamy doświadczenie w bieżącej obsłudze prawnej spółek, w tym publicznych notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect). Opracowujemy lub analizujemy projekty umów, negocjujemy ich treść oraz doradzamy w procesie ich realizacji.

Obsługujemy walne zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, posiedzenia zarządów oraz rad nadzorczych.

Pomagamy Klientom w zakresie rejestracji podmiotów w rejestrze przedsiębiorców oraz rejestracji zmiany danych. Świadczymy pomoc prawną w postępowaniu przed rejestrem zastawów. Przygotowujemy dokumenty na potrzeby emisji obligacji korporacyjnych oraz monitorujemy portfele obligacji. Prowadzimy procesy due diligence oraz sporządzamy raporty z analiz stanów prawnych przedsiębiorstw.

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie sporów korporacyjnych zarówno na rzecz spółek, jak i akcjonariuszy. Posiadamy doświadczenie w sporach sądowych dotyczących zaskarżania uchwał. 

Doradzamy podczas opracowania i weryfikacji dokumentacji pracowniczej, w szczególności umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, umów z kadrą menedżerską, a także regulaminów pracy, wynagradzania i premiowania. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie obsługi pracodawców oraz pracowników.

Reprezentujemy pracodawców w sporach sądowych dotyczących spraw związanych ze wszystkimi aspektami zatrudnienia, w szczególności w postępowaniach o ustalenie istnienia stosunku pracy czy przywrócenia pracownika do pracy.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij