PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo gospodarcze

W ramach praktyki w obszarze prawa gospodarczego przygotowujemy projekty kontraktów handlowych i negocjujemy ich treść oraz doradzamy w procesie realizacji umów. Prowadzimy obsługę transakcji handlowych.

Wykonujemy kompleksowe zastępstwo w postępowaniach przed regulacyjnymi organami administracji publicznej oraz właściwymi sądami, prowadzimy sprawy związane z czynami nieuczciwej konkurencji i ograniczaniem konkurencji. Reprezentujemy Klientów w negocjacjach, mediacjach i postępowaniach pojednawczych.

Jesteśmy specjalistami w prawie umów. Świadczymy kompleksowe usługi prawne w zakresie wsparcia Klientów w procesie negocjacji warunków biznesowych kontraktu. Doradzamy i przygotowujemy projekty umów gospodarczych oraz zabezpieczamy ich wykonanie – również na drodze postępowania sądowego. Oferujemy również wsparcie w postaci analizy i opiniowania przedstawionych projektów umów, wskazując wynikające z nich zagrożenia i ryzyka związane z ich realizacją.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij