PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo ubezpieczeń

Członkowie naszego zespołu posiadają doświadczenie w obszarze prawa ubezpieczeń.

W ramach praktyki w tym sektorze opiniujemy umowy ubezpieczeń majątkowych i osobowych pod kątem zapewnienia optymalnej ochrony ubezpieczeniowej.

Prowadzimy bieżące doradztwo w zakresie umów ubezpieczenia, gwarancji ubezpieczeniowych i innych produktów oferowanych na rynku ubezpieczeniowym.

Prowadzimy i nadzorujemy przebieg procesu likwidacji szkód na etapie przedsądowym.

Dochodzimy na drodze sądowej, z tytułu umów ubezpieczenia, zarówno roszczeń odszkodowawczych, jak i o zadośćuczynienie.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij