PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Sprawy prywatne

Naszym Klientom oraz członkom ich rodzin oferujemy kompleksowe doradztwo prawne również w zakresie prawa prywatnego i rodzinnego, w tym prawa spadkowego, postępowań rozwodowych i separacyjnych, zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej oraz podziałów majątku wspólnego. 

Klienci indywidualni mogą liczyć także na wsparcie w sprawach szeroko rozumianego prawa cywilnego, w szczególności w przedmiocie ochrony dóbr osobistych, stosunków zobowiązaniowych oraz pozostałych czynności cywilnoprawnych życia codziennego. Zapewniamy wsparcie na każdym etapie powierzonej sprawy, w tym oczywiście wykonujemy zastępstwo przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym. 

W naszej działalności wspieramy prawnie również małych przedsiębiorców już na najwcześniejszym etapie podjętej działalności gospodarczej.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij