PL   EN

Bądź liderem w swojej branży

OS1
pict

Prawo własności intelektualnej i nowych technologii

Oferujemy usługi prawne w kwestiach związanych z własnością intelektualną, takich jak: prawo znaków towarowych, patentów, prawo autorskie, ochrona baz danych, prawo konkurencji, a także media oraz Internet, w tym prawo prasowe.

Świadczymy doradztwo prawne w zakresie przenoszenia praw do patentów, znaków towarowych oraz innych oznaczeń towarów i przedsiębiorców, a także w zakresie przenoszenia praw autorskich i praw pokrewnych. Opracowujemy projekty umów licencyjnych, umów związanych z transferem technologii oraz umów dotyczących komercjalizacji dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych.

Posiadamy doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w postępowaniach sądowych związanych między innymi z ochroną dóbr osobistych. 

Oferujemy wsparcie prawne dla przedsiębiorstw w zakresie oferowania oraz korzystania z nowych technologii. Świadczymy usługi doradztwa prawnego przy transferze technologii i zarządzaniu własnością intelektualną w przedsiębiorstwach. 

Posiadamy doświadczenie w obsłudze inkubatorów przedsiębiorczości oraz startupów, w tym w transakcjach Venture Capital.

Oferta

Prawo gospodarcze
Prawo spółek i prawo pracy
Prawo rynku kapitałowego
Prawo własności intelektualnej i nowych technologii
Postępowania sądowe i administracyjne
Prawo nieruchomości i proces inwestycyjny
Prawo ubezpieczeń
Prawo spółdzielcze i mieszkaniowe
Prawo polskiego sektora nauki
Sprawy prywatne
Zamknij