PL   EN

SEW
pict

Emilia Witkowska-Grabias

Emilia Witkowska-Grabias

Adwokat

Specjalizacja:

Prawo gospodarcze, prawo rynku kapitałowego, prawo spółek, prawo własności intelektualnej, prawo pracy, postępowania sądowoadministracyjne, legislacja, szkolnictwo wyższe

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (mgr prawa od 2013 r.). W roku 2015 ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji UW przy współpracy z Wydziałem Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu Fryderyka Wilhelma w Bonn. Odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, zakończoną egzaminem zawodowym w 2018 r. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. 

Języki obce: angielski, niemiecki

Doświadczenie zawodowe:

Specjalizuje się w prawie cywilnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa gospodarczego. Doświadczenie zawodowe zdobywała od 2010 roku, między innymi w kancelarii radcowskiej, notariacie oraz w renomowanych kancelariach adwokackich.

Zajmowała się kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego oraz cywilnego, także w języku angielskim. Posiada również praktykę w prawie oświatowym, prawie o szkolnictwie wyższym oraz prawie ubezpieczeń gospodarczych.

Od 2016 roku współpracowała z EBC Solicitors S.A. z siedzibą w Warszawie, niezależną polską firmą doradczą, jednym z największych Autoryzowanych Doradców w alternatywnym systemie obrotu organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect).

Doświadczenie Emilii Witkowskiej-Grabias obejmuje:

 • obsługę prawną i bieżące doradztwo przy procesie wprowadzenia spółek do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynek NewConnect);
 • obsługę prawną emisji papierów wartościowych oraz dłużnych papierów wartościowych;
 • wsparcie prawne w wypełnianiu przez spółki publiczne i akcjonariuszy obowiązków informacyjnych i notyfikacyjnych;
 • kompleksową obsługę spółek handlowych poprzez przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, w szczególności: projektów uchwał dla organów spółki oraz aktów założycielskich;
 • prowadzenie postępowań sądowych z zakresu prawa gospodarczego, w szczególności związanych z problematyką zaskarżania uchwał organów spółek handlowych;
 • doradztwo prawne z zakresu prawa własności intelektualnej, w tym prawa nowych technologii dla startupów;
 • opiniowanie i przygotowywanie umów handlowych, umów o pracę oraz kontraktów menedżerskich;
 • kompleksowe doradztwo prawne dla uczelni publicznych;
 • sporządzanie i opiniowanie projektów aktów prawnych (ustaw oraz rozporządzeń);
 • reprezentację i udział w pracach zespołów przy organach administracji publicznej;
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów przepisów wewnętrznych, w szczególności statutów, regulaminów, zarządzeń, uchwał oraz decyzji. 

Zespół

Jarosław Grabias
adwokat
Emilia Witkowska-Grabias
adwokat
Justyna Ziomkowska
adwokat
Marcin Ziomkowski
prawnik, doradca transakcyjny
Magdalena Grzybowska
radca prawny
Zamknij