PL   EN

SAW
pict

Aleksandra Witkowska

Emilia Witkowska-Grabias

Aplikantka adwokacka

Specjalizacja:

Prawo handlowe, prawo cywilne, procesy due diligence, prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Wykształcenie i kwalifikacje zawodowe:

Aplikantka adwokacka wpisana na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie. Od 2020 r. absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Języki obce: angielski

Doświadczenie zawodowe:

Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas współpracy z kancelariami adwokackimi zajmującymi się w szczególności prawem cywilnym, handlowym oraz energetycznym, w tym także współpracowała z biurem syndyka w postępowaniach z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego. Obecnie zajmuje się obsługą osób fizycznych w procesach dotyczących kredytów frankowych.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się kompleksową obsługą przedsiębiorstwa energetycznego w zakresie prowadzenia bieżących postępowań sądowych i administracyjnych, w szczególności przed Urzędem Regulacji Energetyki. W zakresie prawa spółek uczestniczyła w procesach rejestracji, przekształceń, wprowadzania zmian w rejestrze przedsiębiorców KRS oraz w procesie badania due diligence, a także wielokrotnie pełniła funkcję przewodniczącej zgromadzenia wspólników i akcjonariuszy, czynnie uczestnicząc również w tworzeniu projektów podejmowanych uchwał. Koordynowała postępowania sądowe z zakresu prawa cywilnego, w tym także samodzielnie reprezentowała klientów bezpośrednio w sądzie. Podczas współpracy z biurem syndyka zajmowała się postępowaniem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi spółek kapitałowych. Od 2023 r. zajmuje się doradztwem w zakresie kredytów frankowych. 

Doświadczenie Aleksandry Witkowskiej obejmuje:

  • doradztwo prawne w zakresie kredytów frankowych;
  • kompleksową obsługę spółek kapitałowych poprzez przygotowywanie dokumentacji w szczególności: projektów uchwał dla organów spółki oraz aktów założycielskich;
  • prowadzenie postępowań przed sądem rejestrowym oraz zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
  • przygotowywanie dokumentów na potrzebny postępowania upadłościowego i restrukturyzacyjnego;
  • przygotowanie umów oraz opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego;
  • obsługę prawną z zakresu prawa energetycznego i postępowania przed URE;
  • procesy due diligence oraz sporządzanie raportów z analiz stanu prawnego przedsiębiorstw.

Zespół

Jarosław Grabias
adwokat
Emilia Witkowska-Grabias
adwokat, legislator
Justyna Ziomkowska
radca prawny
Marcin Ziomkowski
prawnik, doradca transakcyjny
Magdalena Grzybowska-Rogala
radca prawny
Aleksandra Witkowska
aplikantka adwokacka
Zamknij